Unitat 2 Rosa dels Vents
 
 
Vocabulari: sinònims i antònims
     
Activitat 1
     
Activitat 2
 
Ortografia: l'accentuació diacrítica
     
Activitat 1
 
Gramàtica: el nom: gènere, nombre i classes
     
Activitat 1
     
Activitat 2