Unitat 3 El llop Pinxo i el vellet
 
 
Vocabulari: polisèmia i homonímia
     
Activitat 1
 
Ortografia: diftong i hiat
     
Activitat 1
 
Gramàtica: els determinants
     
Activitat 1