Unitat 5 En una nit d’estiu negríssima
 
 
Ortografia: l’apostrofació
     
Activitat 1
     
Activitat 2
 
Gramàtica: els pronoms personals
     
Activitat 1
     
Activitat 2