Unitat 6 Marco Polo
 
 
Ortografia: els dígrafs
     
Activitat 1
 
Gramàtica: el verb (I)
     
Activitat 1
     
Activitat 2