Unitat 7 De què servixen les espines a les flors?
 
 
Ortografia: punt, coma i punt i coma
     
Activitat 1
 
Gramàtica: el verb (II)
     
Activitat 1