Unitat 8 Poemes d’animals
 
 
Ortografia: altres signes de puntuació
     
Activitat 1
     
Activitat 2
 
Gramàtica: l’adverbi
     
Activitat 1