Unitat 9 L’univers
 
 
Vocabulari: estrangerismes i neologismes
     
Activitat 1
 
Ortografia: les lletres b i v
     
Activitat 1
 
Gramàtica: preposicions i conjuncions
     
Activitat 1