Unitat 10 Jules Verne
 
 
Vocabulari: camps semàntics
     
Activitat 1
 
Ortografia: paraules amb g, j, tg i tj
     
Activitat 1
 
Gramàtica: l’oració i el grup del subjecte
     
Activitat 1