Unitat 11 L’ogre i la vaca
 
 
Vocabulari: paraules comodí i onomatopeies
     
Activitat 1
 
Ortografia: paraules amb l, ll i l·l
     
Activitat 1
 
Gramàtica: el grup del predicat
     
Activitat 1