Unitat 12 La guerra del mòbil
 
 

Ortografia: essa sorda i sonora

     
Activitat 1
     
Activitat 2
     
Activitat 3
 

Gramàtica: el complement directe i l’indirecte

     
Activitat 1
     
Activitat 2