Unitat 13 El perquè de les coses
 
 
Vocabulari: abreviatures i sigles
     
Activitat 1
     
Activitat 2
 

Ortografia: els sons de la x

     
Activitat 1
     
Activitat 2
 
Gramàtica: els complements circumstancials
     
Activitat 1