Unitat 14 L’últim viatge de l’alicorn
 
 
Vocabulari: paraules amb guionet
     
Activitat 1
     
Activitat 2
     
Activitat 3
 

Ortografia: paraules acabades en p, b, t, d, c i g

     
Activitat 1
 
Gramàtica: classes d’oracions
     
Activitat 1