Unitat 15 És la ciutat
 
 
Vocabulari: metàfores
     
Activitat 1
 

Ortografia: la h

     
Activitat 1